Pla Estratègic Online en Grup

Pla Estratègic Online en Grup

Pla Estratègic Online en Grup és un programa estructurat d’implementació en un trimestre d’un Pla Estratègic en una Pime.

Aconseguiràs implicar l’equip directiu, professionalitzar la gestió empresarial i accelerar el creixement ordenat en facturació i rendibilitat.

Es realitza íntegrament online amb un grup d’empresari/es, gerents, emprenedors que vulguin compartir els avenços i dificultats en implementar un pla estratègic.