Coaching d'equips

Coaching d’Equips

Les empreses actuals requereixen equips àgils amb gran capacitat de prendre decisions de manera coordinada.

El programa “Coaching d’equips” posa els fonaments teòrics i pràctics per configurar equips d’alt rendiment amb bona comunicació interna,  que aconsegueixen resultats extraordinaris.

Dirigit a equips directius que:

 • No acaben de prendre decisions a la velocitat esperada.
 • Pateixen certa falta d’ambició en el llarg termini.
 • Amb poca coordinació entre departaments.
 • En ocasions no saben com resoldre els conflictes.
 • Amb algunes llacunes en la comunicació.
 • No aconsegueixen els resultats que es proposen.

Beneficis pels equips

El programa “Coaching d’equips” aporta els següents beneficis:

 • Una millora en els estils de comunicació i en la resolució de conflictes.
 • Eines per prevenir els malentesos a l’inici de cada projecte.
 • Un ambient de treball més distès i alegre.
 • Més proactivitat en la presa de decisions.
 • Un augment notable en els resultats obtinguts per l’equip.

Testimonis

“L’Albert va ser una persona molt important per a l’equip en l’etapa d’anàlisi d’estratègia, la creació de la proposta de valor i la cohesió d’equips de treball. És una persona que sap escoltar per poder estructurar la solució més convenient. Per això, proposa metes a curt i mitjà termini, que ens feia complir amb els objectius establerts”. Marta Recasens – CEO de VADECITY

“Albert té una sensibilitat especial per captar l’ànim i l’estat de l’empresa. Combinat amb la seva experiència, les sessions amb ell es converteixen en una gran i agradable trobada. Sense oblidar que aquest gran ambient us permet obtenir el màxim valor de cada sessió”. Miquel Illa – General Manager de WINFOR

Metodologia

El programa “Coaching d’equips” consta de dues parts (formació i pràctica) que es poden fer consecutivament o en paral·lel. Sempre amb els mateixos membres de l’equip directiu.

1.- Formació pràctica en eines d’equips alt rendiment.

Son formacions presencials d’una durada aproximada de 2 hores per cada mòdul. Combinen uns 40 minuts de teoria i uns 80 minuts de pràctica.

 • Normes dels equips funcionals. Piràmide de Lencioni i selecció de les normes pròpies per evitar les 5 disfuncions dels equips.
 • Mentalitat dels equips guanyadors. Distincions exigència vs excel·lència. El cercador de la veritat vs opinions i creences.
 • Mapa alineament d’equips. Metodologies per posar-se d’acord ràpidament en tot projecte.
 • Comunicació no violenta. Una nova manera de tenir converses constructives i respectuoses.
 • Viure el propòsit i els valors. Alinear tot l’equip envers un propòsit engrescador i fer viure els valors principals en el dia a dia.

2.- Coaching als comportaments de l’equip

Segons aquesta metodologia de coaching d’equips, es tracta que jo us observi durant les vostres reunions i intervingui en ocasions quan observi comportaments que no son els esperats segons la formació prèvia.

Consisteix en fer preguntes obertes a l’equip i que l’equip, en conjunt, doni les seves respostes. Es una manera d’anar interioritzant la formació en el dia a dia.

Aquesta observació que genera preguntes, es pot fer per qualsevol tipus de reunió empresarial de l’equip directiu. No importa el contingut sinó només la manera que teniu de relacionar-vos. Es poden aprofitar les reunions mensuals de coordinació, on jo faig de coach d’equips sobre la dinàmica de les relacions, no del tema que es debat.

Durada

El programa de “coaching d’equips”, combinant formació, pràctica i seguiment, té una durada d’un trimestre. Les sessions de formació es poden fer cada quinze dies aproximadament.

La formació es pot combinar en el mateix dia amb reunions programades de l’equip per tractar temes empresarials del dia a dia.

Descarrega el PDF

PDF Coaching d'equips

Descarrega el PDF del programa

Quan vols començar?

Reserva una videoconferència de 30 minuts per veure si us puc acompanyar en fer un equip més cohesionat i coordinat.

Per un equip “enrollat” 🙂