Coaching Estratègic

Coaching Estratègic

El Coaching Estratègic és un programa a mida per acompanyar empresari/es a prendre les decisions correctes en qualsevol àmbit de l’empresa per assegurar el seu creixement sostingut.

Un dels síndromes de l’empresari “solitari” és que en moltes ocasions ha de prendre decisions completament sol, en temes que no pot consultar amb els seus subordinats. Com a coach estratègic, he vist a empresaris als quals els costava prendre decisions sols. En tots els casos, he comprovat l’eficàcia i conveniència d’estar acompanyat en aquests moments.

A qui va dirigit el Coaching Estratègic?

 • Empresaris i directors generals de pimes.
 • Emprenedors de startups o professionals en reinvenció.
 • Directius de departaments.
 • Consultors empresarials.

Beneficis del Coaching Estratègic

 • Assolir objectius empresarials el més ràpid possible.
 • Professionalitzar la gestió empresarial en les àrees requerides.
 • Contrastar alternatives davant les decisions més rellevants de l’empresa.
 • Gaudir més en la direcció de la pròpia empresa.
 • Aconseguir millores significatives en l’augment de la facturació i en la rendibilitat del negoci.

 Testimonis

 “Albert és algú totalment recomanable per donar-te suport en temes empresarials, ja sigui de creixement com d’orientació. És molt professional i organitzat, metòdic amb la seva feina, amb les idees molt clares i directes, sense embuts innecessaris. Per tot plegat, és un plaer comptar sempre amb la seva col·laboració”  Lourdes Santisteban  – Director & Co-Founder AVALANDING

 “Sovint el nostre dia a dia ens dificulta veure amb una certa perspectiva. Compartir la meva experiència diària amb l’Albert ha estat un potent catalitzador per posar en marxa un procés de millora i canvi a JVV Grup i, alhora, gaudir de la seva aportació i experiència.” Jordi Verdaguer – CEO de JVV GROUP

En què consisteix l’Acompanyament directiu?

Sobretot, consisteix a «ser-hi», acompanyant de manera proactiva, amb aquesta metodologia:

 • Fixarem la situació inicial i formularem el repte a aconseguir en un trimestre.
 • Establirem les mètriques i objectius.
 • Definirem l’estratègia per aconseguir-los.
 • Concretarem les accions més eficaces a curt termini.
 • Realitzarem el seguiment periòdic fins a aconseguir el repte.

El Coaching estratègic tracta principalment de fer les preguntes adequades perquè l’empresari trobi les seves pròpies respostes als reptes plantejats. A més, es combinen mètodes de coaching executiu i d’equips, estratègia empresarial, gestió d’equips, assessorament, etc.

El programa de Coaching Estratègic s’estructura en paquets d’acompanyament trimestral, renovables per trimestres. L’operativa pràctica del Coaching Estratègic és la següent:

 • Una reunió presencial per fixar els objectius.
 • Sessions online quinzenals per Zoom.
 • Seguiment il·limitat per email i telèfon.
 • Tot això per estar acompanyat en tot moment.

Possibles temes del Coaching Estratègic

En funció de la situació inicial i dels objectius a aconseguir, l’acompanyament es farà a demanda de l’empresari/a en algun d’aquests temes o els que li preocupin en el dia a dia:

 1. Estratègia: Propòsit, valors, focus de productes i mercats, posicionament, etc.
 2. Equip: Estructura de l’organigrama, definició de rols, comunicació i implicació de l’equip.
 3. Clients / MK / Comercial: Rendibilitat de clients; adquisició, fidelització i recuperació.
 4. Valor dels productes i serveis: Portfoli, valor pels clients, rendibilitat dels productes.
 5. Operacions: Procés de generació; capacitat de producció i colls d’ampolla.
 6. Innovació: En eficiència, en productes i serveis o en nous models de negoci.
 7. Internacionalització: Diferenciació; selecció de països i partners internacionals.
 8. Indicadors i prioritats: KPIs claus del negoci; objectius a llarg i curt termini.
 9. Resultats i finances: Compte de resultats i balanç; rendibilitat i tresoreria.
 10. Propietat: Inversió, successió, venda, adquisicions o fusió de l’empresa a llarg termini.

Descarrega el PDF

PDF Coaching estratègic
Descarrega el PDF del programa

Quan vols començar?

Reserva una videoconferència de 30 minuts per veure si et puc acompanyar en les decisions de la teva empresa.

Per fi ja no estaràs sol 🙂