impuls-espiral-pimes

 

Impuls Espiral per a Startups és un programa estructurat per convertir les incerteses pròpies de les startups en certeses que permetin invertir en un producte o servei que realment interessa als clients, el que atraurà finançament per al seu creixement.

Les incerteses de les startups

Tota startup es mou en el terreny d’un gran nombre d’incerteses:

 • El meu producte o servei interessarà realment als meus clients potencials?
 • Serem capaços de crear-lo en les condicions de qualitat, termini i preu?
 • Quin serà el model econòmic que farà l’empresa rendible?
 • Com vendrem el producte?
 • Quines són les fortaleses del nostre equip?
 • Com aconseguirem el finançament per al desenvolupament del producte?
 • De quina forma escalarem les vendes internacionals?

Les incògnites més rellevants es refereixen a la capacitat de l’equip de verificar les hipòtesis sobre l’interès real dels clients i el model econòmic que accepti el mercat.

Altrament es corre el risc de seguir el camí de la majoria de startups que fracassen per invertir en alguna cosa que els clients realment no desitjaven.

Aquest programa té com a principal objectiu verificar que el producte o servei té interès real per part dels clients, es pot produir i vendre amb un marge adequat, el que facilita el finançament per part d’inversors.

Programa d’Impuls Espiral per a Startups

Consta dels següents passos:

   1. Equip inicial: Es tracta de distingir els punts forts de l’equip i veure la complementarietat per fer un equip guanyador.
   2. Segmentació de clients: Visualitzar tots els actors del sector, enfocant un petit subsector inicial amb el qual verificar les hipòtesis.
   3. Proposta de valor: Consultar amb detall les necessitats dels clients seleccionats i dissenyar una proposta de valor diferencial i única.
   4. Model de negoci: Plasmar diferents alternatives del model d’ingressos i despeses per crear un negoci rendible.
   5. Verificar les hipòtesis: Un dels punts més importants. Verificar i testejar les incerteses més rellevants referides al producte i al model de negoci, abans d’invertir en el seu desenvolupament.
   6. Creació del prototip: Amb la majoria d’hipòtesis comprovades, començar a crear el primer prototip o producte viable per a la venda.
   7. Primeres vendes: Aconseguir vendre i cobrar les primeres vendes de la primera versió del producte. Pas imprescindible per als següents passos.
   8. Business Plan: Només cal escometre el pla econòmic quan s’han complert els passos anteriors. Si no, és una pèrdua de temps.
   9. Finançament: Amb la credibilitat d’unes primeres vendes i un pla econòmic sòlid, ja es pot preparar una presentació guanyadora per buscar finançament i inversors.
   10. IMPULS: Amb la injecció de capital, ja es pot accelerar el creixement de l’empresa, amb una gestió similar a l‘Espiral de Creixement de Pimes.

Beneficis de l’Impuls Espiral per a la teva Startup

 • Crear un equip cohesionat i complementari.
 • Enfocar l’estratègia en el desenvolupament de productes i mercats.
 • Concretar una proposta de valor i un model de negoci rendible.
 • Verificar les hipòtesis més rellevants, de manera ràpida i econòmica.
 • No malgastar temps i diners en desenvolupar un producte destinat al fracàs.
 • Aconseguir les primeres vendes que donaran credibilitat davant inversors.
 • Preparar l’equip per a un ràpid creixement internacional.

Durada i metodologia del programa

El programa complet és normalment d’un any de durada amb les següents etapes:

 1. Definició: Un trimestre per realitzar els passos 1 a 5, començant a verificar algunes hipòtesis.
 2. Primers passos: En el segon trimestre completem el pas 5 i fem els passos 6 i 7.
 3. Impuls: En el tercer i quart trimestre efectuem els passos 8 a 10.

La metodologia s’adapta a cada cas concret. Es combinen mètodes de coaching, design thinking, pensament visual, estratègia empresarial, gestió d’equips, etc, en base de la meva dilatada experiència directiva i dels coneixements actualitzat de gestió de startups.

A nivell operatiu és una combinació de reunions presencials i online, amb seguiment per telèfon i correu electrònic. Es tracta de passar de la idea original dels fundadors a una empresa en creixement que facturi, mentre segueix funcionant en el dia a dia.

Vídeo explicatiu

Mira el vídeo complet de tot el programa per a startups:

Impuls Espiral per a Startups

Vols donar un impuls a la teva startup?

En primer lloc, contacta’m en el meu email albert.campi@spirostrategy.com o truca’m al 630.960.760.

Posteriorment, planificarem una vídeo conferència de 30 minuts gratuïta per comentar els beneficis que podria aportar el programa “Impuls Espiral a la teva Startup”.

En resum, espero el teu email 🙂