Coaching Estratègic per a Empresaris i Equips
Albert Campi – Coach Estratègic

“Coaching Estratègic per a Empresaris i Equips” és un programa a mida per acompanyar Empresaris i Equips a prendre les decisions correctes en qualsevol àmbit de l’empresa per assegurar el seu creixement sostingut.

La solitud del director general

Un dels síndromes de l’empresari és que en moltes ocasions ha de prendre decisions tot sol, ja que per la pròpia característica de l’assumpte, no ho pot consultar amb els seus subordinats. De manera similar, en la meva experiència professional, he experimentat personalment la solitud en la presa de decisions. També, com a coach estratègic, he vist a empresaris als quals els costava prendre decisions sols.

En tots els casos, he comprovat l’eficàcia i conveniència d’estar acompanyat en aquests moments. És a dir, he estat primer acompanyat i posteriorment acompanyant, com a coach.

En què consisteix el Acompanyament Directiu?

Sobretot, consisteix a “ser-hi”, acompanyant de manera proactiva. És a dir, començarem amb un ràpid enfocament de la situació inicial, plantejarem uns objectius, fixarem una estratègia i concretarem unes mètriques, i seguirem amb les accions més rellevants i la monitorització dels resultats.

El Coaching estratègic tracta principalment de fer les preguntes adequades perquè l’empresari trobi les seves pròpies respostes als reptes plantejats. No obstant això, en cas que ho sol·liciti, també diré la meva opinió, basada en la meva experiència directiva, coneixements de gestió empresarial i sentit comú, si això ha de ser útil per a l’empresari.

A qui va dirigit el Coaching Estratègic?

 • Empresaris i directors generals d’empreses entre 10 i 250 treballadors.
 • Emprendedors de startups.
 • Directius i equips que volen millorar els resultats del seu departament.
 • Consultors empresarials.
 • Profesionals que volen reinventar-se.

Possibles temes del Coaching Estratègic per a Empresaris i Equips

En funció de la situació inicial i dels objectius a aconseguir, l’acompanyament es farà a demanda de l’empresari en algun o diversos dels següents aspectes:

 • Estratègia: Definició de la visió, valors i objectius a compartir; tendències actuals i futures del sector, etc.
 • Equip: Estructura de l’organigrama, definició de rols; incorporació, formació, motivació i avaluació; comunicació i implicació de l’equip. etc.
 • Clients / MK / Comercial: Segmentació i rendibilitat de clients; adquisició, fidelització i recuperació; processos de màrqueting i comercial; estratègia digital, etc.
 • Valor dels productes / serveis: Estructura del portfoli; beneficis per als clients; rendibilitat dels productes; innovació, R + D, qualitat, posicionament, etc.
 • Operacions: Com es produeix cada producte, programari o servei; processos de desenvolupament, producció, logística, postvenda, servei; capacitat de producció; etc.
 • Model d’expansió: Diferenciació i escalabilitat internacional; model d’expansió territorial; selecció de països i partners, etc.
 • Indicadors i prioritats: KPIs claus del negoci; objectius a llarg i curt termini; accions prioritàries del trimestre, etc.
 • Resultats i finances: Revisió periòdica de compte de resultats, balanç i pressupost; rendibilitat de clients, productes i activitats; control de tresoreria, etc.
 • Consell extern: Captació de tendències futures; nous mètodes de gestió empresarial; membre independent en consell d’administració, etc.
 • Propietat: Motivacions de l’empresari; successió familiar; incorporació de socis, adquisició de competidors; venda de l’empresa, etc.
 • Qualsevol altre tema que preocupi a l’empresari.

Per exemple pots veure algunes de les possibles preguntes en Les 10 claus de les empreses rendibles.

Coaching Estratègic per a Empresaris i Equips

Veure el vídeo explicatiu del programa:

Beneficis del Coaching Estratègic

 • Fixar objectius a curt termini i ajudar a aconseguir-los el més ràpid possible amb la màxima eficiència.
 • Professionalitzar la gestió empresarial en les àrees requerides.
 • Contrastar alternatives davant les decisions més rellevants de l’empresa, aprofitant els meus més de 30 anys d’experiència.
 • Aconseguir millores significatives en l’augment de facturacions i en la rendibilitat del negoci.

Duració i metodologia del programa

El programa de Coaching Estratègic s’estructura en paquets d’acompanyament trimestral, renovable per trimestres a satisfacció de client que apreciï el valor aportat.

La metodologia s’adapta a cada cas concret. En general, per exemple, contindrà els següents passos:

 • Fixar la situació inicial.
 • Formular el repte a aconseguir.
 • Definir l’estratègia per aconseguir-ho.
 • Establir les mètriques i objectius.
 • Concretarem les accions més eficaces a curt termini.
 • Realitzar el seguiment periòdic fins a aconseguir el repte.

A més, es combinen mètodes de coaching executiu i d’equips, pensament visual, estratègia empresarial, gestió d’equips, etc, en base de la meva dilatada experiència directiva i dels coneixements actualitzats en coaching i gestió d’empreses.

Així mateix, a nivell operatiu, la metodologia és una combinació de reunions periòdiques online per Zoom (o similar), amb seguiment per email (resposta en menys de 24h) i telèfon (resposta en menys de 3h). En resum, es tracta de donar suport neutral i independent a l’empresari i / o els equips perquè arribin a aquells reptes que se’ls estan resistint.

Vols estar acompanyat en el teu camí?

En primer lloc, contacta’m en el meu email albert.campi@spirostrategy.com o truca’m al 630.960.760.

Posteriorment, planificarem una video conferència de 30 minuts gratuïta per comentar els beneficis que et podria aportar el programa “Coaching Estratègic”.

Resumint, espero el teu email o trucada.🙂