Les 10 claus de les empreses rendibles

Les 10 claus de les empreses rendibles

Les 10 claus de les empreses rendibles

Per a empresaris inquiets,

Per la meva experiència dirigint i assessorant empreses, crec que les claus de la rendibilitat són:

1.- ESTRATEGIA

 • T’has marcat uns objectius clars, ambiciosos i mesurables?
 • Com comparteixes els valors, visió i reptes en tota l’empresa?
 • Com analitzes les tendències actuals i futures (p.e. digitals, tecnològiques, socials, ambientals, etc.)?

2.- EQUIP

 • L’organització ha definit els rols o objectius de cada funció?
 • Com es realitza la incorporació, formació, motivació, avaluació etc. de cada membre de l’equip?
 • Com és la comunicació interna i la implicació de l’equip?

3.- CLIENTS / MK / COMERCIAL

 • Els clients estan ben segmentats i qualificats? Coneixes la rendibilitat de cada client o segment?
 • Com s’adquireixen, mantenen i recuperen? Com es mesura la satisfacció dels clients?
 • Està ben definits els processos de màrqueting i comercial? Quina és l’estratègia digital?

4.- VALOR DELS PRODUCTES / SERVEIS

 • Com s’estructura l’oferta de productes i serveis, i com es comunica externament?
 • Quins beneficis reals únics aporta als clients? Quina rendibilitat ofereix cada producte?
 • Quina importància els dónes a la Innovació, R + D, IT i qualitat? Quin posicionament diferencial s’ofereix?

5.- OPERACIONS

 • Com es produeix cada producte, programari o servei? Es calculen bé els costos operatius?
 • Quins són els processos bàsics de desenvolupament, producció, logística, postvenda, servei, etc?
 • Quina és la capacitat de producció de productes, programari o serveis i com s’optimitzen els colls d’ampolla?

6.- MODEL D’EXPANSIÓ

 • Els productes o serveis són diferencials i estàndard, i per tant, escalables a nivell internacional?
 • Quin model d’expansió has dissenyat per a internacionalitzar (o no) els seus productes estrella?
 • Com se seleccionen els països més atractius i identifiquen els “partners” estrangers?

7.- INDICADORS I PRIORITATS

 • Estan definits els indicadors clau de cada àrea de negoci?
 • Com es defineixen amb objectius a llarg (p.e. 3 anys) i curt termini (p.e. setmanal)?
 • Com s’acorden les accions prioritàries trimestrals i se’n fa el seguiment?

8.- RESULTATS / FINANCES

 • Amb quina freqüència revises el compte de resultats, el balanç i el pressupost?
 • Teniu dades de rendibilitat (ingressos i costos) per client, producte, activitat, etc?
 • Com es controla i optimitza tot el flux de caixa? ¿S’avaluen els riscos legals?

9.- CONSELL EXTERN

 • Com captes les tendències futures observades en altres sectors o països?
 • De quina manera es incorpores noves metodologies de gestió empresarial?
 • Amb qui comparteixes en confiança teves decisions més rellevants?

10.- TRANSMISSIÓ

 • Com a empresari, quines són les teves motivacions a curt, mitjà o llarg termini?
 • Com prepares la successió professional i / o familiar? Busques incorporar nous socis inversors?
 • En quin punt del cicle de vida es troba la teva empresa? Hi ha expectatives de venda de l’empresa?

PREGUNTES FINALS

 1. Quins són els tres aspectes que ja fas molt bé?
 2. Què afegiries o canviaries d’aquesta llista?
 3. Vols ajuda per millorar algun aspecte i augmentar la rendibilitat de la teva empresa?

Les 10 claus de les empreses rendibles

Parlem?

Escriu un comentari