Francisco Guillén

Francisco Guillén

A BlockTac hem tinut la sort de comptar amb la col·laboració d’Albert Campi des del començament. La seva metodologia, experiència i orientacions han estat molt valuoses. Recomanem sense reserves la seva professionalitat i dedicació.

Francisco J. Guillén – CEO de BLOCKTAC