Salvador Giró

Salvador Giró

Albert vas ser de gran ajuda a l’estratègia de comercialització nacional i internacional del nostre producte InPicker. El teu coneixement de les estratègies de comercialització internacional ens ha servit per aconseguir l’èxit que hem assolit avui dia. Espero que altres companyies puguin aprofitar els teus coneixements, com vam fer nosaltres.

Salvador Giró Fundador de INFAIMON