I tu què en penses?

I tu què en penses?

I tu què en penses? L’altre dia vaig tenir una conversa molt interessant amb un empresari. Em volia comentar que té un dubte sobre quina actitud prendre davant d’un fet que l’ha sorprès. Els fets, més o menys, han anat de la manera següent.

Un col·laborador seu li va dir que l’estrenyia massa. És a dir, que estava exigint més enllà de les seves possibilitats d’execució. A criteri de l’empresari, el que demanava no era una cosa de l’altre món, sinó una cosa molt assumible.

Per sobre de la qüestió de fons, també va aparèixer el tema de les formes. El subordinat es va dirigir al director en un to fregant gairebé la manca de respecte. L’empresari es va mossegar la llengua i es va empassar el gripau, en aparença.

A la conversa que vam tenir, va sorgir el tema del fons i de la forma. O dit altrament, l’avaluació del rendiment professional d’aquest treballador alhora que l’avaluació de si aquesta persona està alineada amb els valors i els comportaments de l’empresa.

Va aparèixer també el tema de la claredat en l’organigrama, les responsabilitats de cada rol, el seguiment de les normes i què s’entén per empatia o principi d’autoritat.

I ara afegeixo temes sobre com fer les peticions, treballar conjuntament pel propòsit de l’empresa, la gestió de les prioritats trimestrals, la cultura d’exigència versus excel·lència, els estils de lideratge, etc.

I tu què en penses?

Amb les poques dades disponibles, què recomanaries a l’empresari?

La teva opinió ens interessa. 😉

Si vols que parlem del teu cas, podem parlar quan vulguis sobre:

  • Quin propòsit té la teva empresa?
  • Quins són els valors principals la teva pime.
  • Com compartir les actituds a través de comportaments observables.
  • Definir els rols, les responsabilitats i els resultats esperats.
  • Avaluar els col·laboradors periòdicament per les seves actituds i el seu rendiment.
  • Aspectes de lideratge i autolideratge.
  • Cultura de la teva empresa orientada al propòsit.
  • Etc.

Tens les meves dades a Contacte o per reservar una videotrucada.

A la conversa que tinguem espero aportar algun valor perquè milloris el teu cas concret.