El teu catàleg de productes és rendible?

El teu catàleg de productes és rendible?

El teu catàleg de productes és rendible? Un dels primers passos en implementar un pla estratègic amb el meu mètode “Espiral de Creixement” és l’anàlisi de la rendibilitat de la gamma de productes o serveis de l’empresa. He pogut comprovar les sorpreses que s’emporten alguns empresaris! Vegem el sistema:

Ordenar els productes per famílies

Hi ha empreses que tenen un bon arbre dels productes ordenats per categories. Però també em trobo amb empreses que encara no han fet aquest pas.

La meva recomanació és que les grans famílies de productes siguin entre 4 i 8. Aquest nivell superior permetrà després una anàlisi més simplificada per fixar línies estratègiques.

Ja tens el teu catàleg de productes ordenat en unes poques categories?

Escandalls de cost per productes

El pas següent és disposar d’un sistema per calcular els costos directes de producció de cadascun dels productes. Alguns seran indiscutibles, mentre que d’altres ja dependran d’un criteri de repartiment més opinable. Alguns exemples:

 • Cost directe dels materials per producte.
 • Cost calculat d’energia per a cada producte.
 • Estimació del cost de mà d’obra directa per cada producte.
 • Cost estimat d’utilitzar unes línies de producció.

I així en cada cas es pot seguir fins a un sistema de “full costing” que NO aconsello. És a dir, no té gaire sentit prendre decisions sobre la rendibilitat dels productes quan hi ha criteris de repartiment discutibles (per unitats, facturació, etc) de despeses generals totalment indirectes.

Sí que sóc partidari de tenir ben controlat els primers nivells de costos directes o molt ajustats a la realitat de cada producte. Amb això s’aconsegueix un nivell de cost estàndard de producció sobre el qual calcularem el marge brut.

Preu mitjà per cada producte

Per a cada producte, el sistema informàtic ha de ser capaç de calcular el preu promig de venda de cada producte. De moment ens quedem amb la mitjana estadística.

Marge brut per cada producte

A partir d’aquí ja podem fer una llista de tots els productes ordenats per rendibilitat, de més a menys. O al revés, de menys a més.

Aquest llistat té les columnes següents:

 • Nom producte (o servei)
 • Facturació del període
 • Preu de venda mitjà
 • Cost de producció segons escandall
 • Marge brut en euros
 • Marge brut en %

Cal fer una llista ordenada per marge brut en euros i una altra llista ordenada per % de marge brut.

Marge brut per les grans famílies del catàleg

Com que cada producte ja té assignada una família superior, serem capaços de fer el mateix llistat anterior només pel que fa a les grans famílies.

Ens ajudarà a veure respondre amb més claredat aquesta pregunta: El teu catàleg de productes és rendible?

Decidir què fer amb els productes o famílies menys rendibles

Amb les dades a la mà de famílies, podent aprofundir a nivell de productes, ja podrem prendre decisions amb els menys rendibles.

Per això hi ha moltes altres consideracions que no són només numèriques, sinó també estratègiques:

 • Capacitats de producció saturades o amb molta disponibilitat lliure.
 • Ingressos recurrents de productes poc rendibles que donen un bon marge de contribució.
 • Simplificació de l’oferta, eliminant productes poc rendibles o obsolets.
 • Possibilitats de pujades de preu.
 • Rendibilitats per segments de clients.

Aquesta anàlisi de la rendibilitat per productes s’ha de complementar amb la rendibilitat per clients i segments de clients, que explicaré una altra vegada.

El teu catàleg de productes és rendible?

Fa molts anys que faig regularment aquest exercici tant a les empreses pròpies que dirigia com a les empreses a les quals assessoro.

Sempre surten dades rellevants que ajuden a optimitzar el catàleg de productes, reduint els menys rendibles i augmentant el focus comercial als més rendibles.

Quina és la teva experiència al teu informe de rendibilitat per productes?

Si vols, podem parlar-ho sense compromís.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris industrials a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Focus Estratègic

Dijous 7 de juliol 9:30h

Més informació i inscripcions en aquest enllaç