Com preparar un Consell d’Administració

Com preparar un Consell d’Administració

Com preparar un Consell d’Administració. Al llarg de la meva experiència professional he assistit a molts consells d’administració tant d’empreses familiars com d’empreses amb accionistes de diferents orígens. He pogut comprovar la diferència entre un consell ben preparat i un altre improvisat. Aquí hi ha les meves breus recomanacions.

Quadre de comandament d’indicadors

Al Consell ha de decidir quines són les dades que vol revisar cada trimestre. Normalment n’hi haurà prou amb alguns indicadors sobre:

  • Comercial: Comandes en cartera, Vendes per famílies de productes i per segments de clients, etc.
  • Operacions: Número d’unitats produïdes, termini de lliurament, capacitat de producció, incidències qualitat, etc.
  • Persones: Número de treballadors, ràtio d’absentisme, nivell de satisfacció, etc.

Compte de resultats i balanç

En distribuir les dades comptables, és convenient decidir quins seran els indicadors econòmics. Per exemple:

  • Facturació
  • Marge brut
  • Benefici abans d’impostos
  • EBITDA
  • Ràtio d’endeutament
  • Flux de caixa.

Política d’inversió i de desinversió

En algun moment el consell haurà decidit quina és la seva política d’inversió (creixement orgànic o per adquisicions).

Així mateix, també haurà clarificat el desig dels accionistes quant a desinversions, venda d’actius o política de dividends.

Si aquestes polítiques no estan clares al consell, costa molt prendre decisions amb agilitat, ja que la base de creixement no té un consens estratègic.

Ordre del dia

Tot consell és per prendre decisions. Per això tota la informació s’ha de subministrar a tots els consellers amb prou antelació per poder ser analitzada abans de la reunió mitjançant una ordre del dia.

En aquesta proposta d’ordre del dia, és convenient que s’anunciïn els temes sobre els quals caldrà prendre alguna decisió. Cada conseller ha d’analitzar les dades prèvies i proposar alternatives per a les decisions clau.

Cada empresa té la seva idiosincràsia a l’hora de preparar un Consell d’Administració. El que he observat és la diferència entre un consell ben preparat d’un altre completament improvisat. Les decisions es prenen més ràpidament i amb més consens amb un mínim de preparació.

Com preparar un Consell d’Administració

Si voleu que us ajudi a preparar el quadre de comandament d’indicadors i de ràtios de compte de resultats i balanç, estic a la vostra disposició.

També us puc acompanyar en les polítiques d’inversió i com preparar un bon ordre del dia d’un Consell d’Administració que anticipi les decisions a prendre.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris industrials a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Focus Estratègic

Dijous 7 de juliol 9:30h

Més informació i inscripcions en aquest enllaç