Com avaluar els valors del teu equip

Com avaluar els valors del teu equip

Com avaluar els valors del teu equip. “Es contracta pel que suposa que se sap, però s’acomiada per no estar alineat amb els valors”. Si això és així, com avaluar periòdicament que la persona segueix els valors de l’empresa? T’explico un error propi que vaig cometre com a empresari i el que en vaig aprendre. Potser et serà útil.

Si els valors són importants, per què no avaluar-los?

Jo dirigia una empresa industrial i vaig contractar un directiu. En principi, tot anava bé. Però amb el temps vaig observar que alguns comportaments o actituds no estaven totalment alineats amb els valors empresarials que ens havíem donat. A les avaluacions, parlàvem del seu treball i rendiment, però no comentàvem formalment els valors. Simplement no era a la plantilla d’avaluació.

Al final, vaig haver de prendre una determinació perquè estava destruint l’equip amb les seves males formes i comportaments. Quan el vaig acomiadar perquè no estava alineat amb els valors, em va dir:

Si els valors eren tan importants haurien d’estar a l’avaluació periòdica!

Li vaig donar la raó en això.

Com avaluar els valors del teu equip?

En primer lloc, posem-nos d’acord quins són els tres valors més importants. Si dic tres és per tenir la facilitat de recordar-los de memòria sense esforç i poder insistir-hi. A més, si se’n prioritzen tres, facilita l’avaluació dels valors a les reunions d’avaluació personal.

En segon lloc, cal que l’equip directiu, o fins i tot tota l’empresa si és petita, participi en la definició dels “comportaments observables dels valors”. Què és això? Un cop tenim les tres paraules dels tres valors principals, hem de ser capaços de veure que qualsevol persona de l’empresa es comporta segons aquests valors. Però la dificultat és que els valors no es “veuen” així com així.

Per tant, cal transformar els valors en comportaments visibles. Cosa que la persona ha de fer, dir, escriure, etc. que sigui visible des de l’exterior. El millor serà mostrar-ne alguns exemples:

  1. CONFIANÇA: “Pots ajudar-me, si us plau?”
  2. CUIDAR: “Escoltem i resolem”
  3. PROFESSIONALS: “Aprenem a superar els nostres reptes”

Un altre cas d’una altra empresa:

  1. JUGUEM EN EQUIP: “Què has aportat a la feina dels teus companys?”
  2. RESOLEM: “Som atents amb els nostres clients i honestos en les nostres solucions”
  3. INNOVEM: “Proposo idees per millorar”.

En tots els casos, es poden comptar d’alguna manera, les vegades que aquesta persona se l’ha vist actuar, o no, segons el comportament observable de cada valor.

Fitxa d’avaluació dels valors del vostre equip

A la fitxa d’avaluació hi ha dos apartats: un per al tema dels valors i un altre relacionat amb els rendiments. Avui només parlaré de com avaluar els valors del teu equip.

La fitxa de cadascú ja inclou els 3 valors amb els seus comportaments observables respectius. Al costat hi ha una puntuació del 0 al 10. A continuació es fan els passos següents:

  1. L’avaluador, en la còpia de la fitxa, prèviament puntua de 0 a 10 els comportaments observables de l’avaluat.
  2. L’avaluat, a còpia, es puntua a si mateix de 0 a 10 com creu que s’ha comportat segons els valors acordats.
  3. A la reunió es comparen les puntuacions i es discuteix constructivament sobre els diferents punts de vista.
  4. S’estableix un mini pla de millora dels comportaments perquè estiguin més alineats amb els valors.

És un sistema molt simple i clar que permet tenir un debat sobre els valors. Perquè, com he dit al principi, si es contracta algú pel que se suposa que sap, però moltes vegades se l’acomiada perquè no està alineat amb els valors, el més just és avaluar-ho per poder corregir-ho a temps.

Com avaluar els valors del teu equip

Si voleu implementar aquest sistema d’avaluació de valors (a més del rendiment), ho podem parlar sense cap compromís. Tens les meves dades a Contacte.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

 

Propers Tallers d’empresaris

Ja actualitzaré els meus nous tallers sobre com gestionar millor una Pime o fer un Pla Estratègic en equip quan els tingui programats al gener o febrer.

De moment pots veure els vídeos de tallers anteriors a la pàgina VIDEOS.