Com definir un propòsit empresarial atractiu

Com definir un propòsit empresarial atractiu

Com definir un propòsit empresarial atractiu. Els candidats a treballar en una empresa tindran ganes d’incorporar-se a una organització amb un propòsit elevat i atractiu que contribueixi a millorar la societat. En canvi, no sentiran cap interès per entrar en una empresa en què el propietari només vulgui “guanyar pasta” per a si mateix.

Defineix una raó de ser potent

No confondre el propòsit de l’empresari amb el propòsit de l’empresa. Idealment haurien de ser el mateix, però de vegades no ho són. El propòsit per a un empresari podria ser guanyar-se bé la vida amb la seva empresa. És lícit. Però no suposa un repte atractiu per al conjunt de l’empresa i la societat. És millor fer un esforç col·lectiu, amb els membres de l’equip líder/directiu per trobar un propòsit atractiu per atraure i retenir persones amb talent.

El “per què” (WHY)

Simon Sinek explica, en 5 minuts, el concepte del cercle d’or (Golden Circle). Val la pena veure’l:

VIDEO Simon Sinek

El WHY en anglès en aquest cas es tradueix en un “PER QUÈ”. És a dir, orienta l’organització a cercar les arrels de la seva existència i projectar-les cap al futur.

Per a què (futur) existim com a empresa? Quin és el nostre propòsit empresarial?

En aquesta sessió intensa que realitzo amb els equips directius, al principi hi ha un cert desconcert i una dispersió sana d’opinions. Amb les meves metodologies visuals, al final s’aconsegueix que l’equip, amb l’empresari al capdavant, sintetitzi en una sola frase inspiradora el seu propòsit empresarial.

Mostro alguns exemples dels meus clients:

 • “Revolucionar com es fabrica un paper més ecològic”
 • “Facilitem que les persones personalitzin el seu món”
 • “Fer un món més segur”
 • “Facilitem l’experiència usuari-màquina”
 • “XXX persegueix la meta de defensar el canvi climàtic”
 • “Humanitzar la interacció natural de les persones amb les pantalles per augmentar-ne la qualitat de vida”
 • “Il·luminar ciutats verdes, segures i saludables”
 • “Reduir l’índex del càncer de pell, seguint una economia del bé comú”
 • “Crear i mantenir un alt nivell d’ocupació privada per a la dignitat de les persones”.

Encara podria mostrar molts casos reals d’empreses pròpies o dels meus clients. El denominador comú és que són frases curtes i inspiradores. No es basen en la facturació prevista, que en tot cas serà una conseqüència duna oferta atractiva. Són propòsits que es basen en creences compartides i que habitualment pretenen fer un món millor per al segment de clients a què van dirigits.

El propòsit de la teva empresa és inspirador i ajuda a atraure i retenir talent? Aconsegueix una adhesió unànime de tota l’empresa?

Com ho fem (HOW)

Un cop ja sabem per a què existim, toca definir com (HOW) aconseguirem el nostre propòsit empresarial. No es tracta de definir aquí els productes o serveis. Es tracta de sintetitzar des de quina posició o perspectiva creiem que podem assolir el nostre propòsit.

A les sessions que faig a les empreses, com a continuació del Why, recomano que la frase comenci en gerundi:

 • “desenvolupant tecnologies d’alta eficiència i mínim impacte ambiental.”
 • “mitjançant solucions xxxx, integrant plataformes de connectivitat.”
 • “a través d’una “visió intel·ligent” que permet a les màquines entendre les persones.”
 • “digitalitzant el sector energètic.”
 • “ajudant personalment els empresaris.”
 • “desenvolupant solucions que permetin la viabilitat dels negocis de xxxx.”

L’avantatge de definir un com ampli però concret, al servei del propòsit, és que defineix el camp d’actuació de l’empresa en el futur. I dins del camp de joc, hi caben moltes possibilitats de reinvenció del model de negoci amb nous productes o serveis en línia amb el How i el Why.

Què fem (WHAT)

Ara és quan les empreses se senten més còmodes, explicant els seus productes o serveis estrella. El que és rellevant en aquest cas que es concreti bé la gamma del portfolio de l’empresa.

Alguns exemples dels meus clients:

 • “Dissenyem i desenvolupem programari avançat de gestió de l’energia”
 • “Creem filtres solars progressius i ecològics.
 • “Software per a la venda i impressió de productes xxxx”.
 • “Drons intel·ligents (amb IA) per a neteja de xxxxxx”
 • “Serveis d’integració informàtica al núvol”

Aquesta és la part més fàcil per a les empreses. Tothom sap què fa. La qüestió és sintetitzar correctament la gamma de productes i/o serveis desenvolupats ara i en el futur.

Com definir un propòsit empresarial atractiu

L’estructura que proposo consisteix a redactar una sola línia per a cadascun dels tres apartats:

 • WHY: (Per què existeix l’empresa)
 • HOW: (Com ho farem)
 • WHAT: (Què oferim)

Amb els tres passos esmentats es millora molt la implicació de l’equip directiu a les grans línies estratègiques del negoci. És vital en aquesta part que l’empresari escolti atentament les aportacions dels seus col·laboradors i lideri el debat. Resulta evident que no és un tema assembleari, ja que al final no es redactarà cap propòsit que estigui en contra de les creences de l’empresari.

És un procés que enriqueix l’equip directiu i aconsegueix la seva implicació total.

Nota: Si l’empresa ja té un redactat previ de la seva missió i visió, es manté inalterable i pot servir com a punt de sortida de la cerca del propòsit.

Si voleu que us ajudi a definir un propòsit empresarial atractiu, concerteu una videoconferència de 30 minuts a Contacte.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris industrials a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760