Llançar-se a la piscina o esperar?

Llançar-se a la piscina o esperar?

Llançar-se a la piscina o esperar? Conec una empresa industrial que ja té dues fàbriques a Europa i vol obrir una nova planta al nord d’Àfrica. Fa anys que vol obrir aquesta nova fàbrica, però la pandèmia i les incerteses actuals li han fet posposar la inversió. Fins que ara ha decidit llençar-se a la piscina. Per què? Què faries tu?

És més important la prudència financera o l’oportunitat de negoci?

Aquesta és la disjuntiva clau.

Des del punt de vista financer hi ha llums i ombres.

1.- Rendibilitat

Les dues plantes actuals són rendibles, encara que amb baixes rendibilitats a causa de la dificultat de repercutir els augments de costos industrials als clients. Tot i que en progressió positiva mes a mes. Per poder obrir un nou centre productiu en un tercer país, cal que les dues plantes actuals facin de bon “flotador” per finançar les pèrdues previsibles els primers mesos o anys. Fent un símil, si algú s’està ofegant, és millor que hi hagi dues persones amb flotadors que el socorrin, per evitar que s’enfonsin tots.

2.- Finançament

Com que fa temps que es planifica aquest projecte, l’empresa ja ha anat aconseguint tots els recursos financers en forma de préstecs a llarg termini per invertir en aquesta tercera planta. Amb l’experiència de l’obertura de la segona fàbrica a Europa, ja ha pogut comprovar quina és la inversió requerida i les dificultats i les desviacions sobre el pla previst. Només cal treballar una mica més diferents escenaris d’inversió i rendibilitat per assegurar la continuïtat de l’empresa en el pitjor escenari possible.

3.- Riscos

Evidentment tota inversió en un país estranger suposa diversos nivells de risc. Les amenaces poden venir d’imponderables per desconeixement d’algunes claus culturals, econòmiques i financeres d’aquest país. Per minimitzar aquest risc, ja s’han fet diversos viatges de prospecció a aquest país amb el futur soci industrial, original del país, que ja fa temps que és el comercial internacional de referència d’aquesta empresa.

4.- Oportunitats

Davant les incerteses anteriors, hi ha grans oportunitats en aquest país del nord d’Àfrica. El sector principal al qual s’adreça aquesta empresa ja és molt important i té unes grans perspectives de creixement pels propers anys. No hi ha cap dubte sobre això. I l’avantatge competitiu d’obrir una nova fàbrica al país permetrà liderar de manera clara aquest sector en aquest país, ja que aporta un estalvi important per als seus clients, amb marges alts.

5.- Realisme

Per disminuir els riscos financers, està previst començar amb la mínima inversió possible que permeti verificar que hi ha la demanda local, que es podrà produir amb els costos estimats i que es podrà vendre als preus calculats.

Llançar-se a la piscina o esperar?

Amb la breu informació subministrada, què faries tu?

Et llançaries a la piscina per aprofitar aquesta gran oportunitat que fa anys que madures?

O bé esperaries més anys, esperant que es redueixin les incerteses?

Per cert, què ens fa pensar que un dia es reduiran les incerteses?

Aquests són els dilemes reals de tot empresari: Invertir o no invertir. Arriscar o no arriscar.

Gràcies per la teva opinió

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris industrials a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760