El sistema OKRs que encanta als CEOs

El sistema OKRs que encanta als CEOs

El sistema OKRS que encanta als CEOs. Avui t’explicaré el mètode per fixar els objectius trimestrals que va entusiasmar un empresari, client meu. En aquesta pime industrial, com a la majoria d’empreses entre 10 i 50 treballadors, hi havia un excés de tasques a fer que estressava tota l’organització, inclòs el seu gerent.

Quan vaig entrar a ajudar-los a fer un Pla Estratègic, vam fer els passos per definir l’estratègia i concretar els indicadors clau (KPI) per fer un seguiment de les metes aconseguides. Però encara hi havia dificultat en prioritzar els objectius i les tasques per aconseguir-les, ja que tot era “super important”. Això comportava que el seu equip estava completament saturat pel dia a dia i l’empresari apagant focs cada dia. Et sona?

Vols conèixer el sistema d’OKRs que encanta els CEOs? Continua llegint.

El sistema d’OKRs (Objectius trimestrals) de l’equip directiu

El mètode d’OKR (Objectives and Key Results) va ser la solució a la dispersió de tasques a realitzar. En primer lloc, és essencial que hi hagi un equip directiu formalitzat que ja s’hagi acostumat a coordinar-se almenys una vegada al mes. En aquesta empresa, després d’un parell de mesos implementat el pla estratègic, ja s’havia format un equip directiu entusiasta amb el projecte.

La implementació del sistema els ha aportat els beneficis següents:

 • L’equip directiu, amb l’empresari al capdavant, es concentra en un màxim de 5 objectius rellevants cada trimestre.
 • La priorització dels objectius es fa amb tot l’equip líder abans de començar cada trimestre.
 • Aquests objectius s’aconsegueixen de forma raonable al final de cada trimestre.
 • Han disminuït notablement les improvisacions i canvis de prioritats, que tant estressen els responsables.
 • Si apareix una nova oportunitat o tema rellevant que requereixi fer-se el mateix trimestre, es pacta quins OKRs acordats es retarden o redueixen.
 • Els directius s’esforcen per aconseguir els objectius prioritaris, perquè no són gaire nombrosos.
 • L’empresari viu més tranquil sabent que trimestre a trimestre, l’empresa avança de manera ordenada.

Què és un OKR?

Es tracta d’un objectiu trimestral amb una importància rellevant per a l’empresa, amb les característiques següents:

 • Ha d’afectar transversalment més d’un departament, propiciant la coordinació horitzontal entre els responsables de departaments.
 • Cal que representi un projecte d’una durada aproximada d’un trimestre.
 • Suposa “construir” o implementar una cosa que no es feia abans i que suposa una millora substancial.
 • Si és possible, s’ha de poder quantificar d’alguna manera.

Passos del sistema d’objectius trimestrals

L’equip directiu, liderat per l’empresari, fa aquests passos:

 • Generar una llista de “Possibles OKRs” abans del trimestre. Habitualment poden ser una dotzena com a màxim.
 • Prioritzar entre tots, els 2 a 5 més rellevants que provoquin un impacte més gran.
 • Escriure sintèticament cada objectiu, en equip.
 • Assignar un líder transversal a cada objectiu, que impulsarà la coordinació horitzontal.
 • Cada líder desglossarà cada objectiu a 3 Key Results, és a dir, fites quantitatives que cal aconseguir mes a mes al llarg del trimestre.
 • A cada reunió mensual, el líder escriu el % de progrés de cadascun dels tres apartats.
 • Al final del trimestre, l’OKR, en els tres subapartats, s’haurà aconseguit en més d’un 80-90%.

Cal ressaltar que l’objectiu ha de ser ambiciós per a un trimestre. Es considera adequat que s’hagi aconseguit entre un 60-90%, ja que significaria que era ambiciós. En canvi, si s’aconsegueix en un 100%, pot ser perquè s’ha treballat molt, però també hi ha la possibilitat que s’hagi formulat amb poca ambició i molta prudència, cosa que no provoca un impuls a l’empresa.

El sistema OKRs que encanta als CEOs

No és fàcil explicar el sistema si no se’n posen exemples pràctics. En aquest post OKRs Objectius trimestrals pots trobar l’explicació detallada del mètode amb diversos exemples.

Encara que el millor seria que féssim una videoconferència de 30 minuts en què et mostri exemples d’OKRs. A més, et podré mostrar per pantalla el format de plantilla d’OKR simplificat per a un seguiment molt ràpid i visual. I així entenguis perquè entusiasma els CEO quan el tenen ben instaurat a la seva empresa.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

 

Propers Tallers d’empresaris

Espiral Online en grup

El métode “Espiral de Creixement” per implementar un Pla Estratègic, explicat en 8 sessions online en grup, amb tutoria personalitzada durant tres mesos.

Comença el 6 de març. No t’ho perdis! Places molt limitades.

Més informació aquí.