Les 3 prioritats per sortir reforçats

Les 3 prioritats per sortir reforçats

Les 3 prioritats per sortir reforçats

Com pujaràs a l’onada de surf aprofitant els canvis incipients?

En pocs mesos de pandèmia han canviat molts aspectes de l’entorn que han vingut per quedar-se.

Al meu entendre les prioritats per agafar bé l’onada són aquestes 3:

1.- Redefinir l’estratègia empresarial

Si l’entorn ha canviat, la teva empresa s’ha d’adaptar i anticipar a aquests canvis que poden ser de tipus:

 • TECNOLÒGIC
  • Tele-treball: Ja ningú dubta que el tele-treball, en major o menor mesura seguirà vigent. Les empreses han de millorar la seva infraestructura informàtica per fer més eficient el treball remot.
  • Videoconferències: Hem descobert que en alguns casos poden evitar desplaçaments innecessaris i que promouen reunions més eficaces.
  • Digitalització: La teva empresa fa un negoci físic que comporta el risc que altres ho digitalitzin? Si és que sí, fes-ho ja.
  • Robots i indústria 4.0: La re-industrialització a Europa per temes geopolítics, comportarà modernitzar de manera radical la producció local per fer-la competitiva.
  • Intel·ligència artificial: Ja estava anteriorment però ara tots els àmbits de la intel·ligència artificial s’acceleren de manera exponencial.
 • SOCIO-CULTURALS
  • Solidaritat: Sembla haver-hi un repunt dels valors socials, la qual cosa pot comportar noves maneres de relacionar-se.
  • Interculturalitat: En un món més digital, amb més vídeo-conferències, potser augmentin les relacions entre diferents cultures. Encara que també hi ha una tendència oposada (o complementària) a valorar més el propi país.
  • Ruralització: Moltes persones s’estan preguntat perquè no viure al camp, amb un cost molt inferior i més qualitat de vida, si ja no hauran d’anar a la feina cada dia, sinó només esporàdicament.
 • ECONÒMICS
  • Precarietat: Avancem cap a models laborals molt més flexibles. De treballadors amb nòmina fixa a final de mes a autònoms experts en el seu tema que ofereixen serveis a diverses empreses.
  • Menor consum: Molta gent s’ha adonat que gastar més no augmenta la seva felicitat. Es canviaran alguns hàbits de consum.
  • E-commerce: La compra online augmentarà tant en el consum privat com en la cadena de subministrament B2B, amb una reconversió dels fabricants i distribuïdors.
  • Sector alimentari: Reforç de les activitats locals de l’agricultura i la indústria alimentària.
  • Sectors farmacèutic i sanitari: Aquests sectors sortiran reforçats amb un suport important de l’opinió pública.
 • MEDI-AMBIENTALS
  • Menys desplaçaments: L’ús més extensiu del tele-treball i les videoconferències reduirà considerablement el transport de persones cap als seus llocs de treball.
  • Més bicicleta: El risc de contagi en el transport públic provocarà un augment significatiu de la bicicleta elèctrica i vehicles similars.
  • Millor reciclatge: Dos mesos de confinament de tota la família ha provocat un aprenentatge de com reciclar millor els residus domèstics.
  • Producte local i ecològic: Les families han augmentat el consum de verdures i productes propers més saludables.
 • GEO-POLÍTIC
  • Menys Xina, més Europa: La ruptura de les cadenes de subministrament de la Xina al primer trimestre del l’any, ha deixat empremta en la memòria de les empreses que depenien d’aquests subministraments. Hi haurà un re-industrialització a Europa incorporant una elevada automatització dels processos per a ser competitius. Una gran oportunitat per a Catalunya i en particular per a les comarques amb tradició industrial prèvia.
  • Augment de la perifèria europea: La re-industrialització europea també beneficiarà els països europeus mediterranis i d’Europa de l’est. Aquests països poden fer una bona combinació de l’automatització amb uns costos salarials inferiors als centreeuropeus. Un cop més, doble oportunitat per al nostre país.
  • Activitat continental: Les llargues distàncies a continents llunyans potser perdin una mica de sentit. Crec que les activitats seran dins de la mateixa continent. I Europa, per posar el nostre cas, arriba fins als Urals.

En quina mesura aquests canvis en l’entorn afectaran la nostra activitat empresarial?

Quines estratègies podem redefinir per anticipar-nos i guanyar competitivitat?

 

2.- Crear una nova proposta de valor

Un cop visualitzat cap a on volem redefinir la nostra estratègia, cal concretar com renovem la nostra oferta de productes o serveis. Per a això es poden aplicar metodologies pròpies de les “start-up” més acostumades a definir els seus productes de manera ràpida, experimental i econòmica.

Un dels mètodes possibles és el següent, basat en Alex Osterwalder:

 • NECESSITATS DELS CLIENTS
  • Treballs diaris (“Jobs”): Quines activitats desenvolupen els nostres clients en el nou dia a dia?
  • Preocupacions (“Pains”): Què els preocupa, frusta o causa dolor a partir del nou escenari?
  • Alegries / Beneficis (“Gains”): Què els agradaria aconseguir de més en aquesta nova realitat?
 • PROPOSTA DE VALOR
  • Producte / Servei: Detallar com les característiques del producte resolen el dia a dia de client.
  • Alleugeridors  de dolor (“Pain relievers”): Veure quina part de la proposta redueix les seves dolors o preocupacions.
  • Creadors de valor (“Gain creators”): Que aconseguirà addicionalment amb la vostra nova solució. Detallar com les característiques del producte resolen el dia a dia del client.

Quan una pime es veu forçada a reaccionar ràpid en adaptar la seva oferta de productes i serveis, aquest tipus d’exercici ajuda a accelerar el procés en equip. Aquest mètode propi de startups l’utilitzen també grans empreses com Toyota o General Electric. És perfectament aplicable a pimes, com ja he fet en diverses ocasions.

 

3.- Optimitzar les operacions

Al meu entendre, la tercera prioritat per sortir reforçats d’aquesta crisi passa per reformular totes les operacions. Tant si són operacions relacionades amb producció i logística com si es tracta de la realització del servei, desenvolupament de programari o qualsevol tipus d’operacions per generar el producte o servei i portar-lo al mercat.

Tornant a el primer punt dels canvis que s’estan accelerant, ens podem preguntar quines millores podem implementar que siguin ràpides, senzilles i rendibles. O fins i tot que siguin molt més ambicioses per a una veritable disrupció del model de negoci. Algunes preguntes podrien ser:

 • Com podem fer un salt tecnològic en el nostre sistema informàtic?
 • Com ens organitzarem pel que fa a la feina en remot?
 • Realment necessitem l’oficina tan gran i cèntrica?
 • Com podem ser més ecològics?
 • Quins avantatges ens ofereix la intel·ligència artificial en el nostre petit negoci?
 • Com ens afecta l’e-commerce? I als nostres clients?
 • Quines millors pràctiques d’automatització industrial ens farien més competitius?
 • De quina manera podríem crear un servei d’atenció a client de màxim nivell?
 • Com podem externalitzar i flexibilitzar les nostres operacions?
 • On podem buscar subministradors europeus fiables i rendibles?
 • Per què no fer una aposta decidida per les exportacions continentals?
 • ETC.

Ara és el moment d’agafar l’onada

Penso que just ara està passant l’onada de surf ideal per surfejar en els propers anys i guanyar una nova posició competitiva diferencial. Aplicant les 3 prioritats per sortir reforçats:

 • Redefinir l’estratègia empresarial
 • Crear una nova proposta de valor
 • Optimitzar les operacions

Les 3 prioritats per sortir reforçats

Si vols que parlem sobre com us podria acompanyar en aquest procés, et puc oferir una videoconferència de 30 minuts per comentar allò que et preocupa o desitges.

Albert Campi
Acompanyo empresaris a impulsar el seu negoci.
albert.campi@spirostrategy.com
 +34 630 960 760

 

Articles anteriors: