Pla Estratègic Pimes: 1- Equip directiu

Pla Estratègic Pimes: 1- Equip directiu

Pla Estratègic Pimes: 1- Equip directiu. Aquest és el primer article d’una sèrie de 10 posts sobre com implementar un Pla Estratègic en una Pime.

Avui començo pel primer requisit: Formar un equip directiu que lideri tot el procés d’implementació d’un Pla Estratègic.

La manca de temps del Director General

Quan l’empresa creix, es multiplica exponencialment el nombre de decisions que cal prendre en totes les àrees. Tota Pime ha començat la seva trajectòria amb un control directe del fundador en tots els aspectes del negoci. Però hi ha un moment en què el gerent ja no és capaç de prendre totes les decisions com ho feia al principi, sent ell mateix el coll d’ampolla del creixement. Per més hores que dediqui a la seva empresa, es comencen a retardar les decisions, frenant el creixement.

En aquest punt, l’empresari ha de decidir si:

A) Seguir decidint ell mateix tots els detalls de la seva empresa (frenant el seu creixement)

B) Començar a delegar en un equip directiu intermedi (potenciant l’expansió del negoci)

Requisits per a delegar

Normalment el director general té dubtes sobre si té en la seva plantilla a professionals prou formats com per delegar les decisions clau en les diferents àrees de l’empresa. Això es deu al fet que, en estar al capdamunt de la piràmide, l’empresari té una visió global de tota l’empresa, la qual cosa li facilita prendre les decisions correctes, ja que sap les implicacions que tindran en la resta de l’organització.

En aquest cas, el pas lògic és crear o formalitzar un equip directiu intermedi que participi en la pròpia definició de el Pla Estratègic des del seu inici. Això facilita que aquest equip pugui anar entenent com les decisions afecten la resta de l’organització i aprengui a coordinar-se amb els seus companys. Així es compliran els requisits per delegar:

 • Formar al seu equip en el dia a dia pràctic.
 • Facilitar la visió global compartida.
 • Confiar en cada persona del seu equip.
 • Realitzar el seguiment compartit.

Assumpció de responsabilitats

La mida d’aquest equip directiu serà de 2 a 6 membres, segons la grandària i complexitat de l’empresa. En tot cas, el desitjable és que hi hagi un directiu o responsable per a cadascuna de les següents funcions:

 • Comercial
 • Operacions
 • Finances
 • Gestió de persones
 • Altres àrees claus per a cada empresa

És possible que en empreses petites hi hagi un directiu que acumuli més d’una funció (p.e. Gestió de persones), però és desitjable que hi hagi un responsable amb veu pròpia per comercial, operacions i finances. Al llarg dels 10 articles sobre com implementar un Pla Estratègic es veuran els avantatges de tenir un equip directiu d’unes 2-4 persones més el director general. Sobretot perquè aquest equip aprèn a assumir les seves responsabilitats en la seva funció, enfront de la resta de l’equip.

Alta implicació de l’equip

En totes les implementacions de plans estratègics que he realitzat en empreses pròpies, com en pimes a les quals he ajudat a implementar-lo, he constatat l’alta implicació de l’equip directiu. Això és així per diversos motius:

 1. Hi participen des de l’inici en la definició de la visió, valors, indicadors, objectius, etc. (Punt clau que participin des de l’inici).
 2. Exposen públicament els seus criteris en la seva àrea, enfront de la resta de l’equip, el que puja el nivell de professionalitat. (A ningú li agrada fer el ridícul en públic).
 3. Les seves accions són sotmeses al seguiment col·lectiu de tot l’equip.
 4. La coordinació de totes les accions importants es realitza de forma natural, amb els actors implicats.

Evidentment el CEO sempre tindrà l’última paraula en cada aspecte que es debati, però puc assegurar que la implicació d’aquest equip es convertirà en el major punt fort de l’empresa per escometre un creixement accelerat.

Vols que t’ajudi a crear o formalitzar aquest equip líder a la teva pime, per accelerar el creixement?

Pla Estratègic Pimes: 1- Equip directiu

Si vols que us acompanyi en implementar un Pla Estratègic en la teva empresa, contacta’m i ho parlarem en una video conferència de 30 minuts.

 

Albert Campi
Acompany a empresaris a impulsar el seu negoci.
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Posts anteriors

Agenda dels propers Webinars

Setembre

 • 15 setembre, 10h: ¿Cómo acertar el mejor país para exportar? (en español)
 • 17 setembre, 10h: Impulso espiral para startups (en español)
 • 30 setembre, 10h: Impuls espiral per a startups (en català)

Octubre

 • 8 octubre, 10h: Espiral de Crecimiento para Pymes (en español)
 • 15 octubre, 10h: ¿Cómo acertar el mejor producto para exportar? (en español)
 • 22 octubre, 10h: Espiral de Creixement per a Pymes (en català)

Novembre

 • 18 novembre, 10h: Externalizar y exportar a Europa del Este (en español)

Si vols apuntar-te a algun (o varis) d’aquests webinars, escriu-me a albert.campi@spirostrategy.com i t’enviaré una invitació.