Pla Estratègic Pimes: 4- Rols

Pla Estratègic Pimes: 4- Rols

Pla Estratègic Pimes: 4- Rols. El següent pas per implementar un Pla Estratègic en una Pime és definir correctament els rols de l’equip directiu. Insisteixo, correctament.

Cinc rols per cada responsable de l’equip líder

És important que els rols o funcions de tots els 2-8 membres de l’equip directiu estiguin ben definits en dissenyar un pla estratègic. Això ajuda a evitar la improvisació en l’assignació de responsabilitats en crear el quadre de comandament. Ho he vist en més d’una ocasió.

Ja he ajudat a moltes empreses a definir els 5 rols de cada posició. Repeteixo, cinc. Ni quatre ni sis. Tot lloc de treball es pot resumir (o ampliar) a cinc rols descrits breument. Quan tots els components de l’equip directiu tenen els 5 rols, és més fàcil visualitzar quines són les funcions clau que no estan cobertes per l’equip o bé quals tenen cert solapament.

Com definir un rol en una sola línia operativa

La manera correcta de definir un paper és que no ocupi més d’una línia. A més, que estigui descrit en termes operatius de les activitats.

Exemples de descripció massa genèrica:

 • Gestió financera
 • Sistema de qualitat
 • Vendes nacionals
 • etc.

Exemples de descripció massa llarga d’un dels cinc rols:

 • Anàlisi de desviacions pressupostàries, aplicació de mesures correctores, estudi d’ingressos i despeses, càlcul de costos i pla de reducció dels mateixos.
 • Formació i suport a companys comercials / tècnics en diverses línies de productes comercials, incloent tots els manuals de formació i realitzant el training regularment.
 • Etc.

En el punt següent mostraré alguns exemples de descripció en una sola línia operativa per a cada rol, incorporant a més el resultat esperat.

Afegir un indicador de resultats a cada rol

Quan es contracta a algú no és perquè “faci coses” durant 8 hores al dia, sinó perquè obtingui resultats. Curiosament hi ha poques empreses que siguin capaces de concretar aquests resultats esperats, de manera que en moltes ocasions la nova persona va una mica perduda sobre el que s’espera d’ella. Per això, si a més de definir cada rol en una línia, es pot concretar amb un indicador, s’estarà a punt per a una avaluació objectiva.

Exemples de descripció en una sola línia operativa amb indicador de resultat:

 • Ampliar la cartera de nous clients de la mida, segment i zona acordats en cada període.
  • KPI:% de nous clients al trimestre.
 • Tancar puntualment el compte de resultats i balanç de cada mes.
  • KPI: Tancament abans del dia 10 de cada mes.
 • Implementar la ISO 9001 en tota l’empresa.
  • KPI: Certificació abans de final d’any
 • Innovar en nous productes per als segments de clients actuals:
  • KPI: % de facturació de productes de l’any anterior.
 • Etc.

Com es pot observar, cada any és possible que calgui reformular alguns dels cinc rols, o bé el seu indicador. En tot cas, ja s’està a un pas de concretar un resultat quantitatiu a aconseguir per a cada un dels rols.

La correcta descripció dels rols accelera el pla estratègic

En una altra ocasió, ja parlaré de la conveniència de l’entrevista de seguiment periòdica sobre la base dels 3 valors i els 5 rols per millorar la motivació i el rendiment de l’equip.

El que ara vull subratllar és que en dissenyar un pla estratègic, almenys tots els membres de l’equip directiu han de tenir clar els seus cinc rols, tant per si mateixos com per coordinar-se amb la resta de l’equip.

Si els rols de l’equip directiu no estan clars, com ho estaran a la resta de l’empresa?

Pla Estratègic Pimes: 4- Rols

Puc ajudar a la teva empresa a definir els rols de l’equip de manera pràctica i operativa, així com a concretar l’indicador i els resultats esperats. Serà el principi d’un creixement estructurat.

Truca’m o escriu-me per fer una videoconferència de 30 minuts en la qual ja t’aportaré valor en la definició dels rols.

 

Albert Campi
Acompanyo a empresaris a impulsar el seu negoci.
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Posts anteriors

Octubre

 • 22 octubre, 10h: Espiral de Creixement per a Pimes (en català)

Novembre

 • 12 novembre, 10h: ¿Qué es el Coaching Estratégico? (en español)
 • 18 novembre, 10h: Externalizar y exportar a Europa del Este (en español)
 • 26 novembre, 10h: Què és el Coaching Estratègic? (en català)

Desembre

 • 10 desembre, 10h: Las 10 claves de las empresas rentables (en español)
 • 17 desembre, 10h: Les 10 claus de les empreses rendibles (en català)

Si vols apuntar-te a algun (o varis) d’aquests webinars, escriu-me a albert.campi@spirostrategy.com i t’enviaré una invitació.