Pla Estratègic Pimes: 9- Processos

Pla Estratègic Pimes: 9- Processos

Pla Estratègic Pimes: 9- Processos. En aquest punt de la implementació del Pla Estratègic ja es té un quadre de comandament integral acordat amb l’equip líder. Ara toca repensar si els processos clau del negoci estan ben plantejats i com podem millorar-los entre tots.

Els processos en els sistemes de qualitat ISO 9000

Els sistemes de gestió de la qualitat acostumen a servir perquè les coses, fins a un nivell de detall força elevat, es facin sempre de la mateixa manera. Es basen en la repetitivitat de les operacions de cada departament per anar polint aspectes que millorin la qualitat de cada procés.

El “problema” és que són sistemes que tendeixen a un encotillament rígid dels processos, ja que costa molt canviar-los sense que afectin la renovació de la certificació. Són perfectes per a empreses industrials de certa grandària, però no és un sistema àgil per a petites o mitjanes empreses.

Dibuixar els processos clau del negoci

Independentment de si l’empresa ja té o no un sistema ISO 9000, jo proposo dibuixar els grans processos clau de l’empresa en les diferents àrees d’una manera molt visual. Cada responsable proposarà el seu esquema bàsic dels processos clau a la resta de membres de l’equip líder.

L’equip directiu comentarà si efectivament el procés està ben dibuixat, sobretot quan afecta transversalment a diversos departaments.

Reinventar els processos entre tots

Un cop hi ha un consens sobre com es realitza aquest procés en l’actualitat, toca ser inconformista.

Cal preguntar-se quina part de procés es podria eliminar (les empreses tendeixen a burocratitzar innecessàriament), quins aspectes es podrien reduir, quines parts es podrien ampliar i què caldria crear de nou per fer un procés més efectiu i eficient.

Les empreses fan un salt endavant quan són capaces de reinventar els seus processos, en equip, per:

  • aportar més valor al client,
  • diferenciar-se de la seva competència,
  • i millorar la seva rendibilitat.

Pla Estratègic Pimes: 9- Processos

Si vols que us ajudi a dibuixar i redefinir els processos de la vostra empresa per donar un salt qualitatiu important, estic a la vostra disposició per comentar-ho.

Albert Campi
Acompanyo empresaris a impulsar el seu negoci
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Posts anteriors

Propers Webinars

Gener

  • 28 gener, 10h: Taller d’empresaris: Com concretes les prioritats del 2021? (Canvi estratègic en empreses centenàries – Packaging Cluster)

Si vols apuntar-te aquest webinar, escriu-me a albert.campi@spirostrategy.com i t’enviaré una invitació.