Descobreix com innovar en eficiència

Descobreix com innovar en eficiència

Descobreix com innovar en eficiència. Tota Pime industrial ha de buscar la màxima eficiència en tots els seus processos per poder créixer amb rendibilitat. Sense innovació constant a tots els departaments no hi ha futur possible. Els competidors no estan adormits i us aixafaran. Com gestiones la innovació en eficiència a la teva empresa?

Els 3 tipus d’innovació

A una empresa es donen tres tipus d’innovació:

  1. Eficiència: És la innovació interna de primer nivell que cerca reduir costos d’operació i millorar tots els indicadors de productivitat de l’empresa.
  2. Nous productes i serveis: El nivell d’innovació següent serveix per crear nous productes o serveis de valor afegit per als clients (actuals o potencials).
  3. Nous models de negoci: Aquest és el nivell superior de la innovació, ja que suposa crear nous models de negoci que poden revolucionar l’empresa i el sector.

La innovació en eficiència

Com que l’eficiència és fer més amb menys temps o cost, podem innovar en:

  • Instal·lacions i mètodes productius.
  • Processos d’adquisició de clients en línia.
  • Sistemes d’informació a disposició de l’empresa i dels clients.
  • Automatització dels processos de comanda, logística i entrega.
  • Productivitat del personal d’un departament en concret.
  • Estalvis de costos dels proveïdors.
  • Etc.

Les possibilitats d’innovació en la millora contínua o disruptiva de totes les operacions, personal, maquinària, sistemes, etc., són enormes. Cada aspecte d’innovació tindrà un efecte positiu en el compte de resultats i el balanç de l’empresa. Per tant, són imprescindibles per a la seva competitivitat a llarg termini.

Un sistema per innovar en eficiència

A continuació, t’explico un sistema senzill que utilitzo en les implementacions d’un pla estratègic en una pime industrial (el meu mètode “Espiral de Creixement”) i així, descobreix com innovar en eficiència.

1.- Sol·licita a cada departament dues propostes d’innovació en eficiència.

Parteixo de la idea que tota pime industrial de més de 10-20 empleats ja hauria de tenir un petit equip directiu amb un responsable comercial, un d’operacions (o similar) i un de finances, a més de l’empresari/ària. Per tant, es tracta de demanar a cadascun dels responsables o directius que facin un parell de propostes per millorar l’eficiència de les operacions.

2.- Quantificar el benefici anual estimat

Cada directiu, en presentar la seva proposta, ha d’incloure un càlcul de l’estalvi o dels increments d’ingressos que pot suposar la seva idea d’innovació. Cal traslladar-ho a un marge addicional, ja sigui per l’estalvi de costos o per l’augment de facturació.

3.- Valorar la inversió estimada i payback.

Cada responsable, en les dues propostes, ha d’adjuntar una estimació de la inversió requerida, en temps, esforç i diners. Com que ja haurà completat el benefici anual estimat, podrà fer una valoració aproximada del període de temps en què es recupera la inversió.

Per fer-ho fàcil, si una innovació aporta un marge addicional de 25.000 € i la inversió suposen uns 75.000 €, el payback o la recuperació de la inversió és de tres anys.

4.- Facilitat d’implementació

Un altre criteri important per decidir quins seran els projectes d’innovació en eficiència prioritaris és la facilitat d’implementació. Com més fàcil sigui el projecte, més possibilitats que se li doni llum verda.

5.- Prioritzar les innovacions en eficiència

En un senzill Excel, com el que faig servir a la meva plantilla de l'”Espiral de Creixement”, l’equip completa els quatre camps anteriors i decideix quin abordarà en primer lloc.

Segurament es convertirà en un OKR (Objective and Key Results) del trimestre següent, amb la metodologia pràctica que explico a les implementacions de plans estratègics per a pimes industrials.

Descobreix com innovar en eficiència

Si vols descobrir com implementar aquesta senzilla eina d’innovació en eficiència, et convido a fer una sessió personalitzada online de 30 minuts.

Només has de reservar la teva cita AQUI.

O si ho prefereixes, em truques o escrius a Contacte.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris industrials a créixer en equip i en ordre
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Mes informació i inscripcions en aquest enllaç