Els 3 tipus d’innovació a les pimes

Els 3 tipus d’innovació a les pimes

Els 3 tipus d’innovació a les pimes. L’altre dia estava a una pime, implementant el pla estratègic amb el seu equip directiu i va sorgir el tema de la innovació. Algú va dir que invertien massa poc en R+D de nous productes. Normal. En realitat, les pimes no tenen pressupost per investigar i només poden dedicar alguns escassos recursos per desenvolupar innovacions assequibles. D’altra banda, opino que hi ha molts tipus d’innovació que poden abordar les pimes de manera realista i que poden significar un salt respecte la competència. Vegem quins són els 3 tipus d’innovació a les pimes.

1.- Innovació en eficiència

Es tracta d’un primer nivell d’innovació per millorar la productivitat de l’empresa a tots els nivells, augmentar-ne les capacitats de producció o de generació de serveis i/o també per reduir els costos operatius. Per exemple:

 • Sistemes dinformació més eficients (ERP, CRM, etc.).
 • Automatització de processos productius, logística i entrega amb “indústria 4.0” o superiors.
 • Incorporació d’intel·ligència artificial a àrees de màrqueting i operacions.
 • Adquisició de clients en línia.
 • Nova maquinària i instal·lacions.
 • Etc.

Com que una pime té poc marge per reduir costos, sóc de l’opinió que inverteixi en innovació que li aporti la possibilitat d’augmentar els ingressos. O bé que aporti més qualitat del producte o servei, per millorar la fidelització dels clients actuals.

2.- Nous productes o serveis

El nivell d’innovació següent serveix per crear o millorar nous productes o serveis de més valor afegit. D’acord amb l’enfocament estratègic, poden ser:

 • Millores incrementals en un producte existent.
 • Digitalització de nous serveis.
 • Nous productes disruptius al subsector.
 • Combinacions de producte-servei.
 • Etc.

Sent pràctics, les pimes poden desenvolupar innovacions relativament fàcils amb el redisseny exterior dels productes i amb la incorporació d’alguns elements actuals d’IoT (Internet of Things), és a dir, de monitorització remota. Són econòmicament assequibles i ajuden a la diferenciació amb la competència.

3.- Innovadors models de negoci en les pimes

De vegades cal fer un salt a la innovació que suposa repensar el propi model de negoci, per adaptar-lo o anticipar-se als reptes futurs. Per exemple:

 • Passar de vendre a “llogar” el producte o servei.
 • Saltar els canals de distribució per vendre directament el client final.
 • Externalitzar una part important de la creació del producte o servei.
 • Canviar de distribuir a produir. O al revés.
 • D’un producte amb una mica de servei a un servei amb una mica de producte.
 • Etc.

En una pime, la innovació en nous models de negoci cal fer-los amb prudència. Per exemple, decidir saltar-se la cadena de distribució per vendre directament en línia al consumidor final pot provocar l’oposició de tots els distribuïdors. Per això cal fer test del model acotat a una zona o nínxol molt concret per validar-ne la viabilitat econòmica.

Els 3 tipus d’innovació a les pimes

A quin tipus d’innovació es mou habitualment la teva empresa? Quan facis el Pla Estratègic amb el teu equip directiu, plantegeu-vos:

 • Quin percentatge del vostre pressupost dediqueu a inversions d’eficiència?
 • Quants productes o serveis nous traieu al mercat cada any?
 • Ja esteu provant algun model de negoci innovador?

Si en vols parlar, podem agendar una videoconferència de 30 minuts, sense compromís.

M’encantarà conèixer com portes la innovació a la teva empresa i podrem comentar com millorar-la.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris a créixer en equip i en ordre
albert@albertcampi.com
+34 630 960 760

 

Proper Taller d’empresari/es

Millora la rendibilitat de la teva empresa amb un bon pla estratègic

Dimecres 19 d’abril de 10h a 13h

Formació presencial a Secartys Barcelona

Aprèn i practica en un matí les claus per fer el Pla Estratègic que t’aportarà la rendibilitat que desitges per a la teva empresa!

Més informació AQUI.