Passar de primer violí a director d’orquestra

Passar de primer violí a director d’orquestra

Passar de primer violí a director d’orquestra. Aquest és el símil que de vegades utilitzo en implementar un pla estratègic en una pime industrial. Serveix per mostrar a l’empresari que mentre l’empresa és petiteta (menys de 10 empleats) es pot dirigir com un quartet de cambra, i ser el primer violí. Però quan l’empresa creix, cal saber deixar de tocar un instrument per passar a dirigir com a director d’orquestra, només amb la batuta. Vegem totes dues situacions i la dificultat de passar de primer violí a director d’orquestra.

L’empresari “primer violí”

Conec molts empresaris que dirigeixen la seva petita empresa tocant ells mateixos un instrument, o fins i tot més d’un. Lideren l’acció comercial personalment o bé la part tècnica i d’operacions, i fins i tot la part financera. “L’home orquestra”.

Aquest comportament de ser a tot arreu és normal en empreses de menys de 10 treballadors. Difícilment hi haurà una cosa semblant a un equip directiu, ja que com a màxim hi haurà algun responsable d’algun minidepartament.

El problema apareix en una mida d’empresa entre 10 i 50 treballadors, en què l’empresari insisteix a continuar sent el primer violí.

L’empresari “director d’orquestra”

A la gran majoria d’empreses que conec de primera mà de més de 50 treballadors, l’empresari ja ha après que és més eficient dirigir tota la seva organització amb una simple batuta. Això permet dedicar més temps a la coordinació horitzontal i a pensar en l’estratègia futura.

En aquestes empreses, ja hi ha formalitzat un equip directiu que es compon bàsicament d’un director comercial, un director d’operacions (o el nom que es prefereixi) i un director financer. El probable que aquest equip directiu sigui de més directius o responsables de departament i que es reuneixin regularment amb l’empresari per fer seguiment de l’estratègia traçada.

L’empresari director d’orquestra ja ha après que és important centrar-se a escoltar si els seus músics fan la música harmònica segons la partitura.

Passar de primer violí a director d’orquestra

Per tant, el punt clau en empreses de 10 a 50 treballadors és saber en quin moment cal deixar de tocar un instrument (portar directament un o més departaments) per passar a “només” dirigir tota l’organització.

Els símptomes que ja cal començar a fer el canvi són:

  • “Em passo el dia apagant focs i no tinc temps de pensar en l’estratègia”.
  • “Ho he de fer tot jo mateix i els meus responsables no prenen decisions”.
  • “Molt sovint tenim converses urgents als passadissos”.
  • “Estic molt estressat i no arribo a tot”.
  • “A més, estem estancats en vendes i en rendibilitat”.

La llista de símptomes pot ser més llarga, però et donen senyals que ja toca, amb urgència, fer aquests passos:

  1. Formalitzar un veritable equip directiu dels departaments més importants.
  2. Que aquests responsables o directius siguin potents perquè pugui confiar i delegar-hi.
  3. Fer junts un Pla Estratègic perquè tots estiguem alineats cap a on anem.
  4. Establir els objectius a llarg i curt termini. així com un sistema de seguiment àgil.
  5. Aprendre a coordinar-nos regularment per assolir els objectius.

En aquesta nova manera de treballar, l’empresari ja no tocarà directament algun instrument, sinó que ja ha après a dirigir amb la batuta perquè la música soni realment bé.

Vols que t’acompanyi a aprendre a dirigir amb batuta?

He estat 25 anys dirigint pimes, tant com a primer violí o com a director d’orquestra. Vaig aprendre a fer el meu primer pla estratègic l’any 2000, amb el meu equip directiu. Fa més de 10 anys que acompanyo empresaris de 10 a 50 treballadors a fer aquest canvi en la seva manera de dirigir, implementant plans estratègics amb els seus equips directius.

Com et sona?

Si vols, parlem sense compromís del teu cas amb una videoconferència. O bé em truques o escrius a les meves dades de Contacte.

 

Albert Campi
Implemento Plans Estratègics en Pimes Industrials
albert@albertcampi.com
+34 630 960 760

 

Proper Taller d’empresari/es

Com fer el Pla Estratègic de la teva Pime industrial amb l’equip directiu

Dimarts 23 de maig de 17:00h a 17:45h

Webinar en obert de Linkedin Live

Inscripcions fàcils, en un clic 😉