Pla Estratègic Pimes: 7- Objectius

Pla Estratègic Pimes: 7- Objectius

Pla Estratègic Pimes: 7- Objectius. La següent etapa en la realització d’un Pla Estratègic en una Pime és concretar els objectius quantitatius per a cada un dels indicadors clau (KPI) definits anteriorment. Fixar els objectius en comú augmenta notablement la implicació de l’equip directiu. D’aquesta manera, l’empresari pot delegar amb més confiança en el seu equip.

Històric de dades dels dos anys anteriors

El primer pas és recopilar les dades dels anys anteriors per a cada indicador seleccionat. En alguns serà molt fàcil aconseguir les dades, com per exemple:

  • Facturació per famílies de productes.
  • Nombre d’errors en els lliuraments.
  • Preu mitjà.
  • Etc.

En canvi, ja que alguns indicadors són nous, caldrà buscar la informació de base per poder fixar un objectiu amb certa coherència respecte a la realitat històrica. Per exemple:

  • Taxa de conversió d’ofertes guanyades pel que fa a ofertes presentades.
  • Rendibilitat per segments de clients.
  • Taxa d’utilització de la capacitat productiva.
  • Etc.

Segurament caldrà “cuinar” les dades dels dos anys anteriors perquè el sistema informàtic no subministra la informació de manera automàtica. A partir de visualitzar les dades, ja es podrà preparar el sistema de gestió perquè subministri de manera fàcil la informació requerida.

Objectius a llarg termini

Hi ha empreses que no planifiquen o que només miren a un any vista. Segons el seu argument, el futur és tan incert que no val la pena mirar més lluny, ja que probablement t’equivocaràs. No dic que no tinguin part de raó, però jo prefereixo aixecar el cap i mirar una mica més lluny. T’explico per què.

Les empreses no només tenen un compte de resultats a conseqüència dels ingressos i les despeses. També tenen un balanç en què consten les inversions en immobilitzat per mantenir o augmentar la seva capacitat. És en aquesta perspectiva d’inversió en nova maquinària productiva, nou programari de gestió, noves incorporacions proactives de personal i nous sistemes de treball que cal mirar més enllà d’un any. Jo acostumo a recomanar fixar objectius a tres anys vista, encara hi ha empreses que prefereixen dos, quatre o cinc anys.

L’equip directiu s’implica molt al fixar els objectius quantitatius ambiciosos a tres anys vista per a cada indicador clau KPI identificat. És un procés molt motivador.

Objectius anuals

Un cop s’ha fixat l’objectiu a llarg termini, per exemple a tres anys, ja es pot fixar l’objectiu anual, tenint en compte el valor històric dels dos anys anteriors. Convé ser ambiciosos perquè l’objectiu suposi un repte que desafiï a l’equip sobre com aconseguir-ho. Si és massa fàcil no genera entusiasme. Però al mateix temps, no té sentit fixar un objectiu completament irrealitzable a un any vista, que només generarà frustració per quedar massa allunyat d’ell.

Normalment, pel que observo, l’empresari o director general és el que ha d’apuntar més alt i fer sortir a l’equip de la seva zona de confort. L’equip directiu ja intentarà posar les dosis de realisme perquè l’objectiu sigui raonablement assolible. Al final és el diàleg franc entre tot l’equip el que ha de resoldre el valor de cada objectiu, en un pacte que implica totes les parts. No estic afirmant que sigui un procés de votació assembleari en una pime, sinó que l’empresari prendrà finalment la decisió, si no hi ha consens, havent escoltat de veritat al seu equip.

Objectius trimestrals

Els objectius anuals cal passar-los a objectius trimestrals. El trimestre és la unitat temporal de gestió més eficaç en les empreses. Enfocar-se en els propers 90 dies. El quadre de comandament ha de ser capaç de desglossar els objectius per cada trimestre per poder realitzar el següent pas (que veurem en el proper article d’aquesta sèrie), de concretar les accions.

Prioritats i seguiment

Arribats a aquest punt ja hem definit els indicadors clau, els objectius a tres anys, a un any i per al proper trimestre. No és complicat. Només requereix una plantilla fàcil per fer-ne el seguiment. En propers articles ja aniré explicant com establir les prioritats i com fer un seguiment eficaç de cada indicador amb el seu objectiu.

Pla Estratègic Pimes: 7- Objectius

Si vols que us ajudi a definir els objectius en la teva empresa, estaré encantat en conversar sobre com podem fer-ho.

Albert Campi
Acompanyo a empresaris a impulsar el seu negoci.
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760

Posts anteriors

Desembre

  • 10 desembre, 10h: Taller de empresarios. ¿Cómo hacer el presupuesto del 2021?
  • 17 desembre, 10h: Taller d’empresaris. Com fer el pressupost del 2021? (en català)

Si vols apuntar-te a algun (o varis) d’aquests webinars, escriu-me a albert.campi@spirostrategy.com i t’enviaré una invitació.