Check-list d’un contracte de distribució internacional

Check-list d’un contracte de distribució internacional

Check-list d’un contracte de distribució internacional.

Abans de negociar un contracte de distribució comercial es convenient preparar el nostre punt de partida.

Aquí tens el check-list per fixar la teva posició inicial:

1) Les Parts

 • A) Quines son les parts involucrades?

2) Els Productes

 • A) Quins son els productes involucrats?
 • B) Vendrà el distribuidor tota la gama de productes del proveïdor?

3) El Territori

 • A) Quines son les árees en les que es distribuiran els productes?
 • B) Qué passa si el distribuÏdor ven fora del territori (per exemple, penalització)?
 • C) Qué esdevé si altres distribuÏdors venen dintre del territori del distribuïdor (per exemple, compensació)?

4) Abast de l’acord

 • A) L’acord es per una distribució exclusiva o una distribució no exclusiva?

5) La durada de l’acord

 • A) L’acord es por un període fixe?
 • B) Existeix alguna cláusula de renovació automàtica?
 • C) Existeix algún període mínim?

6) Obligacions del Distribuïdor

 • A) Obligació del distribuïdor d’adquirir una quantitat mínima.
 • B) Obligació del distribuïdor de mantenir l’inventari.
 • C) Obligació del distribuïdor de promoure els productes
 • D) Obligació del distribuïdor de proporcionar registres de vendes
 • E) Obligació del distribuïdor de prestar serveis postventa.

7) Obligacions del Proveïdor

 • A) Obligació del proveïdor de subministrar els productes.
 • B) Obligació del proveïdor de proporcionar informació sobre els productes.
 • C) Obligació de proporcionar formació i suport tècnic.

8) Productes dels Competidors

A) El distribuidor pot vendre productes dels competidors?

9) Marca i Propiedad Intel.lectual

A) Drets del distribuidor d’utilizar les marques registrades dels proveidores i altres propietats intel.lectuals.

10) Condicions de Venda / Preu dels Productes

A) Com es cobren els preus al distribuïdor?
B) Com es cobren els preus al consumidor?
C) El distribuïdor té llibertat de fixar els seus propis preus?
D) Pot el proveïdor canviar els preus?
E) Quines són les condicions de pagament per al distribuïdor?

11) Garantia dels Productes

A) Proveeix el proveïdor garantia dels productes?
B) Quines obligacions té el distribuïdor pel que fa a les garanties?
C) Està autoritzat el distribuïdor a reparar els productes?
D) Proveirà el proveïdor capacitació al distribuïdor per a la reparació dels productes?

12) Productes defectuosos

A) Què passa si el distribuïdor rep productes defectuosos?
B) Quins són els procediments per als productes defectuosos?

13) Accions promocionals

A) És obligatori que el distribuïdor participi en tots els esdeveniments promocionals organitzats pel proveïdor?
B) Com s’assigna el cost de la realització d’esdeveniments promocionals?

14) Terminació de l’Acord

A) Quan pot el proveïdor donar per acabat el nomenament del distribuïdor (per exemple, falta de pagament, incompliment de pagaments, incompliment dels termes de l’acord)?
B) Pot qualsevol de les parts rescindir el contracte sense raó?
C) Es requereix un termini de notificació per a la terminació?
D) Què passa amb els productes no venuts quan s’acaba l’acord?
E) Com tornar els productes no venuts (per exemple, la condició original)?

15) Llei aplicable / Jurisdicció

A) Quina llei de quin país prevaldrà en cas de conflicte?

Check-list d’un contracte de distribució internacional

Si necessites ajuda per fixar la teva posició inicial de negociació davant d’un nou acord de distribució comercial internacional, estic a la teva disposició.

Evitaràs molts errors habituals. No dubtis a contactar-me.

 

Albert Campi
Acompanyo empresaris a impulsar el seu negoci.
albert.campi@spirostrategy.com
+34 630 960 760
.
Posts anteriors