Espiral de Creixement per a Pimes

 

“Espiral de Creixement per a Pimes” és un programa estructurat d’implementació d’un Pla Estratègic en una Pime per implicar l’equip directiu, professionalitzar la gestió empresarial i accelerar el creixement ordenat en facturació i rendibilitat que està necessitant la teva empresa.

Les limitacions en el creixement de les empreses

En primer lloc, en tota pime arriba un moment en què el director general està saturat de treball per voler prendre la majoria de decisions de l’empresa. Sense pretendre-ho, la seva limitació temporal en estar per tot, limita la velocitat de creixement del seu negoci.

En conseqüència, la solució està en crear o formalitzar un nivell de directius de segon nivell que lideri les decisions en les seves pròpies àrees d’activitat. Per implicar a fons aquest equip i aconseguir resultats espectaculars, una de les millors eines és implementar un Pla Estratègic.

Passos d’un Pla Estratègic

 1. Equip líder: Crear o formalitzar un equip líder compost pels directius o responsables de les àrees més importants.
 2. Portfoli: Detectar els punts forts del catàleg de productes i serveis, així com dels segments de clients.
 3. Visió i valors: Definir el propòsit de l’empresa i els valors per aconseguir-ho. Veure com es viuen en el dia a dia per tota l’empresa.
 4. Rols de l’equip líder: Concretar les 5 funcions principals per a cada membre de l’equip líder, imprescindible per a l’assumpció de responsabilitats.
 5. Estructura de la informació: Decidir si el quadre de comandament s’organitzarà per departaments, àrees de negoci, projectes o bé una combinació de l’anterior. Escollir el sistema informàtic per al Pla Estratègic.
 6. Indicadors: Concretar els indicadors clau de negoci (KPI) a compartir per l’equip líder. Discernir entre els KPIs rellevants a compartir dels propis de cada departament.
 7. Objectius: Per a cada KPI, definir els objectius a llarg i curt termini. Objectius a 3 anys, 1 any i sobretot del trimestre en què enfocar els esforços.
 8. Accions: Per a cada KPI, concretar l’acció principal que s’ha de coordinar amb la resta de l’empresa durant el trimestre en curs per desencallar colls d’ampolla.
 9. Processos: Dibuixar de manera esquemàtica els principals processos de negoci. Hi ha d’haver una manera de fer les coses pròpia de cada empresa, que no depengui de la idiosincràsia de cada empleat.
 10. TRACCIÓ: Establir la dinàmica de reunions, freqüència i mecànica de seguiment per consolidar el canvi cultural i comprovar les millores econòmiques.

Espiral de Creixement per a Pimes

A continuació pots veure el vídeo explicatiu per entendre millor tot el procés:

O també el VIDEO: “Com implementar un Pla Estratègic a la teva empresa”

Beneficis per a la teva empresa en implementar un Pla Estratègic

 • Crear i formar un equip directiu altament implicat i eficient.
 • Poder delegar en confiança les decisions en les seves àrees de responsabilitat.
 • Alinear a tota l’empresa en la visió, valors i grans objectius a aconseguir.
 • Millorar la gestió empresarial en tots els àmbits de la teva Pime.
 • Augmentar les facturacions i, de manera notable, la rendibilitat del negoci.
 • Gaudir en la direcció professionalitzada de la teva pròpia empresa.

Durada i metodologia del programa Espiral de Creixement per a Pimes

El programa complet es normalment d’un any de durada, amb les següents fases:

 1. Disseny del Pla: Un trimestre, cobrint els passos 1 a 6 esmentats.
 2. Implementació: Segon trimestre, cobrint els passos 7 i 8 en profunditat.
 3. Consolidació: Tercer i quart trimestre, completant els passos 9 i 10 per consolidar el canvi professional en la gestió de l’empresa.

La metodologia s’adapta a cada cas concret. Es combinen mètodes de coaching, design thinking, pensament visual, estratègia empresarial, gestió d’equips, etc, en base de la meva dilatada experiència directiva en pimes i dels coneixements actualitzats de gestió de les empreses.

Com a conclusió, a nivell operatiu és una combinació de reunions presencials i online, amb seguiment per telèfon i correu electrònic. Es tracta de crear un Pla Estratègic en equip mentre segueix funcionant el dia a dia de l’empresa.

Vols optimitzar la gestió de la teva empresa i millorar el resultats amb el teu equip?

En primer lloc, contacta’m al meu email albert.campi@spirostrategy.com o truca’m al 630.960.760.

Posteriorment, planificarem una vídeo conferència de 30 minuts gratuïta per comentar els beneficis que podria aportar implementar un Pla Estratègic a la teva empresa.

En resum, espero la teva trucada 🙂